Electric Bed from Japan - Platz


Platz Miollet II
เตียงไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น


PLATZ์ คือผู้นำการผลิตเตียงไฟฟ้าจากญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมียอดขาย 50,000 เตียงต่อปีในประเทศญี่ปุ่น
ดร. มัตซึโอะ ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยซากะ ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบโดยใช้หลักการเออร์โกโนมิกส์
ประกอบใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้ตะปูและไขควง ได้รับสิทธิบัตรช่วยในการลุกนั่ง เคลื่อนที่ได้สะดวกได้รับใบอนุญาตจาก อย.เรียบร้อยแล้ว


เกี่ยวกับแพล็ทซ์

บริษัท แพล็ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเตียงไฟฟ้าสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มียอดขายกว่า 1.6 พันล้านบาท สำหรับในตลาดญี่ปุ่น เตียงไฟฟ้าของแพล็ทมีส่วนแบ่งการตลาด 30% ใช้มากในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ออกแบบและพัฒนาในญี่ปุ่น โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ได้รับสิทธิบัตรในการปรับระดับเตียงขึ้นลง ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมอเตอร์ไฟฟ้า LINAK ที่ได้รับการไว้วางใจทั่วโลก

สิทธิบัตร

การปรับระดับท่าทางการนอน (JP4691537)

ในขณะที่เราปรับหลังเอียงขึ้น หากเข่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ลำตัวจะเคลื่อนที่ลงไปทางด้านเท้า น้ำหนักก็เช่นกัน ทำให้เข่าของผู้ใช้อาจเกิดอาการบาดเจ็บได้ เตียงไมโอเล็ตทู สามารถเลือกระดับความยาวได้ 2 ระดับ เพื่อปรับความยาวของขาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ผิดท่า หลักการคือการยกเข่าขึ้นก่อนเมื่อเราเริ่มปรับหลัง ด้วยการกดปุ่มเดียว

การปรับระดับการเคลื่อนที่ขึ้นพร้อมกันของหลังและขา (JP4802201)
เมื่อกดปุ่มขึ้นบริเวณหลัง เข่าจะยกสูงขึ้น 5 องศาก่อน หลังจากนั้นหลังจะค่อยๆ เคลื่อนที่ขึ้น ระบบนี้เรียกว่า การเคลื่อนที่ของหลังและขาพร้อมกัน (Quick and Easy Back/Knee Interlocking Motion) เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ลงของร่างกายไม่ให้ลงไปที่ขอบล่างของเตียง ซึ่งได้รับการออกแบบโปรแกรมนี้โดยใช้หลักการเออร์โกโนมิกส์ จาก ดร.มัตซึโอะ จากมหาวิทยาลัยซากะ
 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย CBC(Thailand) Co.,Ltd
บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด 
ชั้น 23 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ 2 140/53-55 
ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

Tel : 086-541-2368 / Email : sumitra@cbcthai.com
โทร. 02-231-6181 ถึง 2, 02-231-6506 ถึง 9
โทรสาร. 02-231-6180