อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารขนาด 90 มล. 3 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารขนาด 270 มล. 2 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารขนาด 630 มล. กล่องบรรจุอาหารขนาด 140 มล. 3 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารขนาด 180 มล. 3 ชิ้น
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารขนาด 400 มล. 2 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารขนาด 850 มล. กล่องบรรจุอาหารขนาด 950 มล. กล่องบรรจุข้าวทรงกลม 270 มล. 2 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารขนาด 270 มล. 2 ชิ้น
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารขนาด 400 มล. 2 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารขนาดเล็ก 80 มล. 3 ชิ่น กล่องบรรจุอาหารไซส์ S 170 มล. 3 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารไซส์ M 550 มล. กล่องบรรจุอาหารขนาด 400 มล.2 ชิ้น
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารทรงเหลี่ยมไซส์
L 1 ลิตร
กล่องบรรจุอาหารทรงเหลี่ยมไซส์ M 380 มล. กล่องบรรจุอาหารทรงเหลี่ยมไซส์
L 850 มล.
กล่องบรรจุอาหารทรงเหลี่ยมลึกขนาด 1.2 ลิตร กล่องบรรจุอาหารทรงกลมไซส์ S 3 ชิ้น
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารทรงกลมไซส์ M 2 ชิ้น กล่องบรรจุอาหารทรงกลมไซส์ L กล่องบรรจุข้าวทรงกลมขนาด 270 มล. ภาชนะอุ่นซาลาเปา กล่องบรรจุอาหารน้ำไม่หกทรงเหลี่ยม 100 มล. 3
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารน้ำไม่หกทรงเหลี่ยม 190 มล. 3 กล่องบรรจุอาหารน้ำไม่หกทรงเหลี่ยม 1.04 ลิตร กล่องบรรจุอาหารน้ำไม่หกทรงเหลี่ยม 190 มล. กล่องบรรจุอาหารน้ำไม่หกทรงเหลี่ยม 770 มล. กล่องบรรจุอาหารน้ำไม่หกทรงกลม 180 มล. 2
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องบรรจุอาหารทรงกลมไซส์ M สั้น 480 มล. กล่องบรรจุอาหารทรงกลมไซส์ M สูง 830มล. กล่องบรรจุอาหารทรงกลมขนาดเล็ก 570 มล. กล่องบรรจุอาหารขนาด 315 มล. กล่องบรรจุอาหารขนาด 150 มล.
2 ชิ้น
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
แก้วใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว ถ้วยใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ ถ้วยใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ ถ้วยใส่ซุป เข้าไมโครเวฟได้ ถ้วยใส่ซุป เข้าไมโครเวฟได้
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
คลิปหนีบถุงขนม บรรจุ 2 ชิ้น คลิปหนีบถุงขนม คลิปหนีบถุงอาหารพร้อมป้ายชื่อ 2 ชิ้น ถ้วยพลาสติกใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว ถ้วยพลาสติกใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ถ้วยพลาสติกใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว ถ้วยพลาสติกใส่น้ำ เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว ชามใส่อาหารเข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว ชามใส่อาหารเข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู ชามใส่อาหารเข้าไมโครเวฟได้ สีขาว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ชามใส่อาหารทรงสูง เข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว ชามใส่อาหารทรงสูง เข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู ชามใส่อาหารทรงสูง เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว ถ้วยใส่น้ำมีหูจับ เข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว ถ้วยใส่น้ำมีหูจับ เข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ถ้วยใส่น้ำมีหูจับ เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว จานพลาสติกขนาด 22 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว จานพลาสติกขนาด 22 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู จานพลาสติกขนาด 22 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว จานพลาสติกขนาด 15 ซม. 2 ชิ้น สีเขียว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
จานพลาสติกขนาด 15 ซม. 2 ชิ้น เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว จานพลาสติกขนาด 15 ซม. 2 ชิ้น เข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู จานพลาสติกก้นลึกขนาด 20 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว จานพลาสติกก้นลึกขนาด 20 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีชมพู จานพลาสติกก้นลึกขนาด 20 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
จานพลาสติกทรงเหลี่ยมขนาด 17 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีเขียว จานพลาสติกทรงเหลี่ยมขนาด 17 ซม. เข้าไมโครเวฟได้ สีขาว จานพลาสติกพกพาสำหรับปิคนิก
5 ชิ้น
แก้วพลาสติกพกพาสำหรับปิคนิก
5 ชิ้น
ช้อนพลาสติกพกพาสำหรับปิคนิก
4 ชิ้น
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ส้อมพลาสติกพกพาสำหรับปิคนิก 4 ชิ้น แก้วพลาสติกขนาดใหญ่สำหรับปิคนิก 5 ชิ้น ขวดใส่ซอสพร้อมหูหิ้วขนาด
330 มล. สีน้ำตาล
ขวดใส่ซอสพร้อมหูหิ้วขนาด
330 มล. สีใส
ขวดใส่ซอสวางคว่ำได้ขนาด
220 มล. สีชมพู
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ขวดใส่ซอสวางคว่ำได้ขนาด
220 มล. สีฟ้า
ขวดใส่เครื่องปรุง สีน้ำตาล ขวดใส่เครื่องปรุง สีขาว ขวดใส่ไม้จิ้มฟัน สีน้ำตาล ขวดใส่ไม้จิ้มฟัน สีขาว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ใที่ใส่ตะเกียบ สีน้ำตาล ที่ใส่ตะเกียบ สีขาว ขวดใส่เครื่องปรุง แบบ 1 รู สีขาว ขวดใส่เครื่องปรุง แบบ 1 รู สีน้ำตาล ขวดใส่เครื่องปรุง แบบ 7 รู สีขาว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ขวดใส่เครื่องปรุง แบบ 7 รู สีน้ำตาล ที่วางขวดซอส สีเขียว ที่วางขวดซอส สีขาว ขวดใส่เครื่องปรุง แบบ 1 รู สีน้ำตาล
ขวดใส่เครื่องปรุง แบบ 7 รู สีขาว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ช้อนพลาสติก 2 ชิ้น สีเขียว ช้อนพลาสติก 2 ชิ้น สีชมพู ช้อนพลาสติก 2 ชิ้น สีขาว ส้อมพลาสติก 2 ชิ้น สีเขียว
ส้อมพลาสติก 2 ชิ้น สีชมพู
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร
กล่องต้มพาสต้า กล่องอุ่นอาหารพร้อมสะเด็ดน้ำในตัว กล่องใส่อาหารพร้อมที่ล็อค 4 ข้าง ขนาด 700 มล. กล่องใส่อาหารพร้อมที่ล็อค 4 ข้าง ขนาด 1.3 ล.
กล่องใส่อาหารพร้อมที่ล็อค 4 ข้าง ขนาด 730 มล.
 
กล่องใส่อาหาร
กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร กล่องใส่อาหาร  
กล่องใส่อาหารพร้อมที่ล็อค 4 ข้าง ขนาด 1.3 ล. กล่องใส่อาหาร พร้อมหลุม 4 ช่อง ปิ่นโตใส่อาหาร 2 ชั้น สีเบจ ปิ่นโตใส่อาหาร 2 ชั้น สีฟ้า
 
 สำหรับเด็ก
สำหรับเด็ก
สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก
ถ้วยใส่น้ำสำหรับเด็กแบบใส่หลอด สีชมพ ถ้วยใส่น้ำสำหรับเด็กแบบใส่หลอด สีฟ้า
ที่ใส่กล่องนมสำหรับเด็กขยายได้ สีชมพู ที่ใส่กล่องนมสำหรับเด็กขยายได้ สีฟ้า
ถ้วยพลาสติกสำหรับเด็ก สีฟ้า
สำหรับเด็ก
สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก
ถ้วยพลาสติกสำหรับเด็ก สีชมพู
ชามพลาสติกสำหรับเด็ก สีฟ้า
ชามพลาสติกสำหรับเด็ก สีชมพู
จานพลาสติกสำหรับเด็ก สีฟ้า
จานพลาสติกสำหรับเด็ก สีชมพู
สำหรับเด็ก
สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก
จานอาหารสำหรับเด็ก เข้าไมโครเวฟได้
ที่ตัดอาหารสำหรับเด็ก ช้อนส้อมสำหรับเด็ก ชามพลาสติกสำหรับเด็ก สีเหลือง ชามพลาสติกสำหรับเด็ก สีขาว
 ื่นๆ

© Copyright 2016 CBC Thailand Co.,Ltd. All right reserved.Tel:02-231-6181-2, 02-231-6506-9   บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด