เครื่องเขียน
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน
ที่ตัดมาร์สกิ้งเทป กล่องเก็บมาร์สกิ้งเทป สีน้ำตาล กล่องเก็บมาร์สกิ้งเทป สีน้ำตาล กระบอกใส่เครื่องเขียน สีขาว กระบอกใส่เครื่องเขียน สีเขียว
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เเครื่องเขียน
ถาดใส่เครื่องเขียน สีขาว ถาดใส่เครื่องเขียน สีชมพู ถาดใส่คลิป สีขาว ถาดใส่คลิป สีชมพู ถาดใส่คลิป สีเขียว
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน
กระบอกใส่เครื่องเขียนแบบกว้าง สีขาว กระบอกใส่เครื่องเขียนแบบกว้าง สีชมพู กระบอกใส่เครื่องเขียน แบ่งช่องได้ สีขาว กระบอกใส่เครื่องเขียน แบ่งช่องได้ สีใส ถาดบรรจุเอกสารขนาด A4
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน
ชั้นใส่ของขนาดเล็ก สีขาว ชั้นใส่ของขนาดเล็ก สีน้ำตาล ชั้นใส่ของขนาดเล็ก แบบกว้าง สีขาว ชั้นใส่ของขนาดเล็ก แบบกว้าง สีน้ำตาล ชั้นใส่ของขนาดเล็ก แบบสั้น สีน้ำตาล
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน
ชั้นใส่ของขนาดเล็ก แบบลึก สีน้ำตาล กระบอกใส่ของอเนกประสงค์ แขวนได้ขนาดเล็ก สีเขียว กระบอกใส่ของอเนกประสงค์ แขวนได้ขนาดเล็ก สีขาว ตะกร้าใส่ของทรงกลมขนาดเล็ก สีเขียว ตะกร้าใส่ของทรงกลมขนาดเล็ก สีใส
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน
ตระกร้าใส่ของทรงเหลี่ยมขนาดเล็ก สีขาว ตระกร้าใส่ของทรงเหลี่ยมขนาดเล็ก สีฟ้า ตระกร้าใส่ของ กล่องใส่ดินสอ กล่องลิ้นชักใส่ของ
เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน
ถาดพลาสติกจัดระเบียบในลิ้นชัก ตระกร้าพลาสติกแบบนิ่ม มีหูหิ้ว 3 ลิตร คลิปคั่นหนังสือรูปคน คลิปคั่นหนังสือรูปสัตว์ ถังขยะสีน้ำตาล ขนาด 5 ลิตร
     
เครื่องเขียน
เครื่องเขียน      
กล่องใส่ดินสอ อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องประดับ      
         
© Copyright 2016 CBC Thailand Co.,Ltd. All right reserved.Tel:02-231-6181-2, 02-231-6506-9   บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด