ติดต่อ
บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ 2 140/53-55
ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-231-6181 ถึง 2, 02-231-6506 ถึง 9
โทรสาร. 02-231-6180
E-Mail >>>
iro iro
Web : http://www.cbcthailand.com/

   © Copyright 2016 CBC Thailand Co.,Ltd. All right reserved.Tel:02-231-6181-2, 02-231-6506-9   บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด